Människovärdet

 • Posts: 112
 • Thank you received: 4

Replied by Anders F on topic Människovärdet

Klamm #402: Enligt Oxfords ordbok definieras ”dignity” på följande sätt. I den tredje betydelsen ingår value som förklaring. Så att översättningen vore fel låter märkligt.

a calm and serious manner that deserves respect
the fact of being given honour and respect by people the dignity of work
a sense of your own importance and value

AF: Säg hellre dålig översättning än fel om du hellre vill.

Jag anknyter nu till två andra av dina inlägg.
#397: De flesta andra länder använder nog termen värdighet. Varför Sverige och Norge använder värde vet jag inte den historiska förklaringen till. Men jag ser det inte som problematiskt som du av någon outtalad anledning verkar tycka.
#401: Jag ser ärligt talat inte varför man skulle tycka att alla har samma värdighet om man inte heller kan tycka att alla har samma värde.

AF: Jag länkar här till ett inlägg av Patrik Engellau, där han har kommenterat det här:
detgodasamhallet.com/2017/09/09/varde-eller-vardighet/

Att svenskar är konstiga visste jag, men det förvånar mig att norrmännen också avviker från andra länders språkbruk.
Man kan ha olika känslighet för ordens valörer. Engellau och jag verkar ha samma sorts känslighet.
Kommunikation mellan människor fungerar bäst om de uppfattar ordens nyanser på likartat sätt.

Om jag hade vetat om att svenskarnas tal om människors lika värde hänger ihop med den missvisande översättningen av "dignity", så skulle mitt huvudinlägg inte ha kommit till.
Tack Klamm, för att du gjorde mig uppmärksam på detta!
En bra diskussion är ett samarbete, inte en kamp.
05 Oct 2018 15:14 #409

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Klamm
 • Klamm's Avatar
 • Offline
 • Senior
 • Senior
 • Var sann mot dig själv så blir du sann mot andra
 • Posts: 78
 • Thank you received: 5

Replied by Klamm on topic Människovärdet

Anders F wrote: Klamm #402: Enligt Oxfords ordbok definieras ”dignity” på följande sätt. I den tredje betydelsen ingår value som förklaring. Så att översättningen vore fel låter märkligt.

a calm and serious manner that deserves respect
the fact of being given honour and respect by people the dignity of work
a sense of your own importance and value

AF: Säg hellre dålig översättning än fel om du hellre vill.

Jag anknyter nu till två andra av dina inlägg.
#397: De flesta andra länder använder nog termen värdighet. Varför Sverige och Norge använder värde vet jag inte den historiska förklaringen till. Men jag ser det inte som problematiskt som du av någon outtalad anledning verkar tycka.
#401: Jag ser ärligt talat inte varför man skulle tycka att alla har samma värdighet om man inte heller kan tycka att alla har samma värde.

AF: Jag länkar här till ett inlägg av Patrik Engellau, där han har kommenterat det här:
detgodasamhallet.com/2017/09/09/varde-eller-vardighet/

Att svenskar är konstiga visste jag, men det förvånar mig att norrmännen också avviker från andra länders språkbruk.
Man kan ha olika känslighet för ordens valörer. Engellau och jag verkar ha samma sorts känslighet.
Kommunikation mellan människor fungerar bäst om de uppfattar ordens nyanser på likartat sätt.

Om jag hade vetat om att svenskarnas tal om människors lika värde hänger ihop med den missvisande översättningen av "dignity", så skulle mitt huvudinlägg inte ha kommit till.
Tack Klamm, för att du gjorde mig uppmärksam på detta!


Det är intressant hur man kan tolka orden olika. Det är uppenbart att det finns en skara som vänder sig mot termen värde i dessa sammanhang. Artikelförfattaren som du refererar till lägger in ”pengar” som något denne associerar till samt ”slavar”. Gör man sådana associationer skulle jag också värja mig mot ordet.
Det skulle också betyda att man med ”värdeteori” skulle associera till ”pengateori” eller dylikt.

Jag är dock rätt säker på att uttrycket ”människors lika värdighet” likaså skulle ge upphov till en kritikerskara om än bestående av andra kritiker. Både värde och värdighet är besläktat och det som är besläktat kan inte rimligen vara av väsensskild natur.

Orden får sin mening av dess användare och så länge man vet vad människor menar och dess användning tror jag inte att det vållar några bekymmer.

En distinktion som jag har mindre förståelse för är den mellan jämlikhet och jämställdhet där det senare bara angår en könsmässig jämförelse. Det framstår för mig underligt men det är en annan diskussion. Sådant handlar om att vissa ord så ofta används i vissa kontexter att dess betydelse blir specialiserad och får en ”fryst” mening.
"Att skriva eller att icke skriva, det är frågan."
05 Oct 2018 22:11 #413

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 33
 • Thank you received: 1

Replied by Viola on topic Människovärdet

Anders F wrote: Viola #376: Jag har inga som helst problem med att ge dig lika stort värde som dina barn. Utan dig hade ju inte de funnits. Värdet ligger på ett annat plan än om man är frisk och "produktiv".
Ska man känna sig mindre värd om man gått igenom hela livet med en kronisk sjukdom och inte kunna bidra lika mycket som andra?

AF: Jag önskar ingen att behöva känna sig mindre värd. Det måste vara en olycka att känna så. Jag talade bara om att en människas värde varierar över livet. Att jag är värd mindre idag än för tio år sedan är inte svårt att bära.

V: Det kanske är svårare att rent känslomässigt ge värde åt kriminella och grymma diktatorer. Men värdet får visa sig i att de ska ha rätt till rättvisa rättegångar och rätt till ett humant bemötande.

AF: Jag tycker också att de ska behandlas humant, men detta är oberoende av mina föreställningar om deras värde.

V: Att se det på något annat sätt blir problematiskt - vi vet ju också att domar kan bli felaktiga - att saker och ting som hänt inte är som det verkar för oss. Därför behövs principen av lika värde i alla lägen.

AF: Nej, men det behövs en princip om lika behandling. Dessutom är det viktigt att resning kan meddelas när en dom blivit fel.

V: Sen tycker jag du blandar ihop två saker. Om den egna personens känsla för sitt livs värde - och värde som människa.

AF: Man kan värdera olika aspekter på en människa, och jag tror mig inte blanda ihop olika aspekter. Men "värde som människa" avser inte någon särskild aspekt. Vad skulle det innebära att tala om en människas värde annat än i hens egenskap av människa?


Vi måste lägga väldigt olika mening i ordet värde. Jag vägrar att se mig som mindre värd för att jag börjar blir gammal och har en massa skröpligheter och skulle bli djupt kränkt om någon hävdade att jag är mindre värd för att jag är gammal och skröplig.

Du tycker att kriminella ska behandlas humant men att det är oberoende av deras värde. På vilka grunder har du den inställningen om inte på människors lika värde?

Du skriver ibland om människans värde och ibland om värdet i det liv människan lever och det tycker jag är skillnad. Om jag blir så sjuk och skraltig så jag helst vill slippa leva för som livet ser ut nu så har det inte så stort värde för mig - det är något annat än mitt värde som människa. På grund av mitt värde som människa så vill jag kunna slippa och t.ex. avsluta livsuppehållande behandling..
06 Oct 2018 07:41 #417

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 112
 • Thank you received: 4

Replied by Anders F on topic Människovärdet

Viola #417: Vi måste lägga väldigt olika mening i ordet värde.

AF: Ja, så kan det vara. Men jag insåg inte det förrän nyligen efter min diskussion med Klamm om saken. I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Artikel 1, står "dignity" i originaltexten. En korrekt översättning hade varit "värdighet" snarare än "värde". Den olyckliga översättningen har troligen för många människor kommit att förflacka innebörden i "värde".

Min syn på värdebegreppet har jag presenterat i artikeln www.cognito.se/KnowledgeArchive/Article.asp?Article_Id=283 .
En bra diskussion är ett samarbete, inte en kamp.
06 Oct 2018 18:28 #437

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 103
 • Thank you received: 3

Replied by sigurdV on topic Människovärdet

Kan du citera det viktigaste i din artikel?
Jag kan inte längre komma in i Cognito.
Har Klamm för mycket att göra?
08 Oct 2018 10:26 #456

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 112
 • Thank you received: 4

Replied by Anders F on topic Människovärdet

Jag kan mejla artikeln till dig.
Jag har fått två e-adresser till dig.
Meddela med PM vilken jag ska använda nu.
En bra diskussion är ett samarbete, inte en kamp.
08 Oct 2018 12:18 #457

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 103
 • Thank you received: 3

Replied by sigurdV on topic Människovärdet

Anders F wrote: Jag kan mejla artikeln till dig.
Jag har fått två e-adresser till dig.
Meddela med PM vilken jag ska använda nu.


Använd This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08 Oct 2018 16:59 #459

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Moderators: freddemalte
Time to create page: 0.537 seconds