Ska konst finansieras med skattemedel?

 • Posts: 112
 • Thank you received: 4

Ska konst finansieras med skattemedel? was created by Anders F

Nyligen klagade en rad konstnärer över marknadshyrorna och över att de inte kan få tag i lokaler till rimliga hyror som motsvarar deras krav.

Ska konstnärer åtnjuta andra villkor än övriga hantverkare/företagare? Varför ska de ha stöd av skattebetalarna om ingen vill köpa deras produkter?

Är konstnärlig verksamhet en näringsgren eller en hobby? Om det är en näringsgren som inte bär sig, bör väl idkaren söka sig till en mer bärkraftig gren. Om det är en hobby, varför ska den då understödjas av skattebetalarna?
En bra diskussion är ett samarbete, inte en kamp.
23 Oct 2018 18:34 #530

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Klamm
 • Klamm's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Moderator
 • Var sann mot dig själv så blir du sann mot andra
 • Posts: 78
 • Thank you received: 5

Replied by Klamm on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

Anders F wrote: Nyligen klagade en rad konstnärer över marknadshyrorna och över att de inte kan få tag i lokaler till rimliga hyror som motsvarar deras krav.

Ska konstnärer åtnjuta andra villkor än övriga hantverkare/företagare? Varför ska de ha stöd av skattebetalarna om ingen vill köpa deras produkter?

Är konstnärlig verksamhet en näringsgren eller en hobby? Om det är en näringsgren som inte bär sig, bör väl idkaren söka sig till en mer bärkraftig gren. Om det är en hobby, varför ska den då understödjas av skattebetalarna?


Kulturarbetare har det generellt sett ganska tufft så de borde få skattelättnader. Beskattning på konst/kultur borde reduceras. Konst borde även vara billigt att ta del av. När man den 1a januari 2017 höjde momsen på biobesök från 6 till 25 procent anser jag att man gjorde ett kulturpolitiskt misstag.

Generellt sett anser jag inte att man ska finansiera konst och kultur, däremot bör man subventionera detta eller ge detta skattelättnader. Orsaken är att jag tycker att konst är något gott som samhället bör uppmuntra på samma sätt som att samhället/samfälligheten fördyrar ohälsosamma produkter (cigaretter).

Vad anser du om Kulturrådets förefintlighet?
"Att skriva eller att icke skriva, det är frågan."
Last edit: 23 Oct 2018 21:04 by Klamm.
23 Oct 2018 21:02 #531

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Klamm
 • Klamm's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Moderator
 • Var sann mot dig själv så blir du sann mot andra
 • Posts: 78
 • Thank you received: 5

Replied by Klamm on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

Anders F wrote: Är konstnärlig verksamhet en näringsgren eller en hobby? Om det är en näringsgren som inte bär sig, bör väl idkaren söka sig till en mer bärkraftig gren. Om det är en hobby, varför ska den då understödjas av skattebetalarna?


Om man ska hårdra det borde man egentligen med din retorik lägga ner samtliga bibliotek i Sverige som finansieras av offentligheten. Åtminstone borde man med en stringent eller konsekvent logik återgå till den lagstiftning som gällde före 1954 då upphovsrättsmän inte fick någon (statlig) biblioteksersättning.
"Att skriva eller att icke skriva, det är frågan."
23 Oct 2018 21:38 #532

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 112
 • Thank you received: 4

Replied by Anders F on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

Klamm #532: Om man ska hårdra det borde man egentligen med din retorik lägga ner samtliga bibliotek i Sverige som finansieras av offentligheten. Åtminstone borde man med en stringent eller konsekvent logik återgå till den lagstiftning som gällde före 1954 då upphovsrättsmän inte fick någon (statlig) biblioteksersättning.

AF: Din slutsats verkar förhastad, men tror du dig kunna motivera den, så gör ett försök!
En bra diskussion är ett samarbete, inte en kamp.
23 Oct 2018 22:24 #533

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 33
 • Thank you received: 1

Replied by Viola on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

Anders F wrote: Nyligen klagade en rad konstnärer över marknadshyrorna och över att de inte kan få tag i lokaler till rimliga hyror som motsvarar deras krav.

Ska konstnärer åtnjuta andra villkor än övriga hantverkare/företagare? Varför ska de ha stöd av skattebetalarna om ingen vill köpa deras produkter?

Är konstnärlig verksamhet en näringsgren eller en hobby? Om det är en näringsgren som inte bär sig, bör väl idkaren söka sig till en mer bärkraftig gren. Om det är en hobby, varför ska den då understödjas av skattebetalarna?


Dina synpunkter låter bestickande men är det inte så att de flesta vill att konst i olika former ska få finnas? Vi går gärna på utställningar men inte för att shoppa precis. Det är svårt att sälja konst idag. Vore det inte trist om konstnärerna la av utom de allra mest populära vars konst det är status att ha?
Det vore också trist om alla konstnärer tvingas att i sin konst helt låta sig dirigeras av det som "säljer"
24 Oct 2018 17:22 #536

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 112
 • Thank you received: 4

Replied by Anders F on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

Viola wrote:

Anders F wrote: Nyligen klagade en rad konstnärer över marknadshyrorna och över att de inte kan få tag i lokaler till rimliga hyror som motsvarar deras krav.

Ska konstnärer åtnjuta andra villkor än övriga hantverkare/företagare? Varför ska de ha stöd av skattebetalarna om ingen vill köpa deras produkter?

Är konstnärlig verksamhet en näringsgren eller en hobby? Om det är en näringsgren som inte bär sig, bör väl idkaren söka sig till en mer bärkraftig gren. Om det är en hobby, varför ska den då understödjas av skattebetalarna?


Dina synpunkter låter bestickande men är det inte så att de flesta vill att konst i olika former ska få finnas? Vi går gärna på utställningar men inte för att shoppa precis. Det är svårt att sälja konst idag. Vore det inte trist om konstnärerna la av utom de allra mest populära vars konst det är status att ha?
Det vore också trist om alla konstnärer tvingas att i sin konst helt låta sig dirigeras av det som "säljer"


AF: Ytterst handlar det om vad som ska bekostas med skattemedel. En extrem variant är nattväktarstaten, som enbart står för rättsväsen och försvar. Jag tycker, som de flesta, att det finns en rad andra gemensamma angelägenheter som stat (inkl kommuner och landsting) bör stå för: infrastruktur, skolor, vård och omsorg. Men det bör alltså handla om gemensamma angelägenheter, inte om specialintressen. Privat hobby och förströelse bör inte bekostas med allmänna medel.

Men hur gränsen ska dras mellan det gemensamma och det privata är inte någon enkel fråga.

I äldre dar bekostades konsten av mecenater. I vår tid skulle folkrörelser kunna ta ansvaret för mycket av det som tidigare finansierades av ett fåtal rika.
En bra diskussion är ett samarbete, inte en kamp.
25 Oct 2018 18:27 #539

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 33
 • Thank you received: 1

Replied by Viola on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

[quote="Anders F"

AF: Ytterst handlar det om vad som ska bekostas med skattemedel. En extrem variant är nattväktarstaten, som enbart står för rättsväsen och försvar. Jag tycker, som de flesta, att det finns en rad andra gemensamma angelägenheter som stat (inkl kommuner och landsting) bör stå för: infrastruktur, skolor, vård och omsorg. Men det bör alltså handla om gemensamma angelägenheter, inte om specialintressen. Privat hobby och förströelse bör inte bekostas med allmänna medel.

Men hur gränsen ska dras mellan det gemensamma och det privata är inte någon enkel fråga.

I äldre dar bekostades konsten av mecenater. I vår tid skulle folkrörelser kunna ta ansvaret för mycket av det som tidigare finansierades av ett fåtal rika.[/quote]

Jag är inte så insatt men inte är det så att konsten till fullo bekostas av staten utan det handlar om vissa stödåtgärder som väl andra typer av verksamheter också kan få. Gränsen mellan hobbyverksamhet och yrkesverksamhet är väl också svårt att dra och det är inte lätt att komma dithän att man kan ägna sig åt konsten på heltid. Vem som klarar att slå sig fram på egen hand beror inte alltid på de konstnärliga kvalitéerna. Kultur är viktigt för samhället och för människors välmående och konst ligger mig varmt om hjärtat så inte gör det mig något om några skattekronor offras där.

Idrott är mig fullkomligt likgiltigt men inser att det är en viktig verksamhet ändå för de som är intresserade. kanske vore kriminaliteten ännu större om inte en del fick utlopp för sitt adrenalin på det sättet.

Men bidrag till olika religiösa verksamheter kanske är något som kunde dras in. Man riskerar ju även att bidra till sånt som går emot dagens värderingar om jämlikhet m.m...

Men jag inser att något objektivt resonemang om var gränsen ska gå mellan det gemensamma och privata kan jag inte åstadkomma.
26 Oct 2018 04:38 #541

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Klamm
 • Klamm's Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Moderator
 • Var sann mot dig själv så blir du sann mot andra
 • Posts: 78
 • Thank you received: 5

Replied by Klamm on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

Anders F wrote: Klamm #532: Om man ska hårdra det borde man egentligen med din retorik lägga ner samtliga bibliotek i Sverige som finansieras av offentligheten. Åtminstone borde man med en stringent eller konsekvent logik återgå till den lagstiftning som gällde före 1954 då upphovsrättsmän inte fick någon (statlig) biblioteksersättning.

AF: Din slutsats verkar förhastad, men tror du dig kunna motivera den, så gör ett försök!


Bibliotek är offentligt finansierade och innehåller konstnärliga produkter (jag räknar böcker till konst, du kanske har en annan definition av konst än jag?).
Biblioteksersättning utgår till författare vars böcker lånas ut. Den fastställs av riksdagen och är en statlig ersättning. Så ska man formulera det tydligt kan de se ut så här:

p1: konst ska inte finansieras eller stödjas av offentligheten.
p2: böcker är konst som stöds/finansieras av offentligheten medelst bibliotek och statlig ersättning till författare
slutsats: Bibliotek bör inte finansieras av offentligheten och statlig ersättning bör inte utgå till författare.

Vad håller du inte med om i resonemanget? Är det något jag missar i dina argument?
"Att skriva eller att icke skriva, det är frågan."
26 Oct 2018 23:07 #547

Please Log in or Create an account to join the conversation.

 • Posts: 112
 • Thank you received: 4

Replied by Anders F on topic Ska konst finansieras med skattemedel?

Svar på cogniter.se/index.php/kultur/80-ska-kons...-med-skattemedel#547

AF: Mitt huvudinlägg innehöll egentligen inga påståenden, bara frågor. Huvudfrågan var: "Ska konstnärer åtnjuta andra villkor än övriga hantverkare/företagare? Varför ska de ha stöd av skattebetalarna om ingen vill köpa deras produkter?"

Jag hade främst måleri i åtanke, men frågan kan givetvis utvidgas till andra verksamheter, t.ex. skrivande. Bör biblioteken köpa in alster som de inte tror att någon har glädje av att läsa? (Jag tror att biblioteken inte gör det.)
En bra diskussion är ett samarbete, inte en kamp.
27 Oct 2018 13:03 #549

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Moderators: Klamm
Time to create page: 0.927 seconds